Office for lease Phu Nhuan District

Ha Phan 1 Building

Cho Thuê Văn Phòng Phu Nhuan District Ha Phan 1 Building

Office for lease Phu Nhuan District Ha Phan 1 Building of Phan Xich Long  Street, Ho Chi Minh City. Ha Phan 1 building has 10  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Thang máy
 • Gần sân bay
 • Máy điều hòa
Mã tin : 241 Giá tiền 17 USD/m2 Phan Xích Long
Phu Nhuan District
Van Oanh Building

Cho Thuê Văn Phòng Phu Nhuan District Van Oanh Building

Office for lease Phu Nhuan District Van Oanh Building  of Phan Dang Luu Street, Ho Chi Minh City. Van Oanh Building has 11  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Thang máy
 • Internet
 • Gần sân bay
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • VP Hạng C
Mã tin : 231 Giá tiền 9 USD/m2 Phan Đăng Lưu
Phu Nhuan District
Mekong Building

Cho Thuê Văn Phòng Phu Nhuan District Mekong Building

Office for lease Phu Nhuan district Mekong building  of Dao Duy Anh Street, Ho Chi Minh City. Mekong building has 4  floors scale, 2 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Tiếp Tân
 • Thang máy
 • Internet
 • Gần sân bay
 • Máy điều hòa
Mã tin : 212 Giá tiền 7 USD/m2 Đào Duy Anh
Phu Nhuan District
Thai Binh Building

Cho Thuê Văn Phòng Phu Nhuan District Thai Binh Building

Office for lease Phu Nhuan district Thai Binh building of Hoang Van Thu street, Ho Chi Minh city. Thai Binh building has 12  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Thang máy
 • Internet
 • Gần sân bay
 • Máy điều hòa
 • VP Hạng C
Mã tin : 210 Giá tiền 11 USD/m2 Hoàng Văn Thụ
Phu Nhuan District
Golden Bee Building

Cho Thuê Văn Phòng Phu Nhuan District Golden Bee Building

Office for lease Phu Nhuan district Golden Bee Bbilding of Nguyen Kiem street, Ho Chi Minh city. Golden Bee building has 9  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Thang máy
 • Gần sân bay
 • Máy điều hòa
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 198 Giá tiền 10 USD/m2 Nguyễn Kiệm
Phu Nhuan District
VAC building

Cho Thuê Văn Phòng Phu Nhuan District VAC building

Office for lease Phu Nhuan district VAC building of Huynh Van Banh street, Ho Chi Minh city. VAC building has 8  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Thang máy
 • Internet
 • Gần sân bay
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 197 Giá tiền 11 USD/m2 Huỳnh Văn Bánh
Phu Nhuan District
Nhat Nghe Building

Cho Thuê Văn Phòng Phu Nhuan District Nhat Nghe Building

Office for lease Phu Nhuan district Nhat Nghe building of Hoang Van Thu street, Ho Chi Minh city. Nhat Nghe building has 8 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • VP Hạng C
Mã tin : 196 Giá tiền 9 USD/m2 Hoàng Văn Thụ
Phu Nhuan District
H&H Building

Cho Thuê Văn Phòng Phu Nhuan District H&H Building

Office for lease Phu Nhuan district H&H building of Hoang Van Thu street, Ho Chi Minh city. H&H building has 11  floors scale, 2 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 195 Giá tiền 11 USD/m2 Hoàng Văn Thụ
Phu Nhuan District
The Prime Building

Cho Thuê Văn Phòng Phu Nhuan District The Prime Building

Office for lease Phu Nhuan district The Prime building of Hoang Van Thu street, Ho Chi Minh city. The Prime building has 7 floors scale, 2 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 194 Giá tiền 11 USD/m2 Hoàng Văn Thụ
Phu Nhuan District
Dong A Building

Cho Thuê Văn Phòng Phu Nhuan District Dong A Building

Office for lease Phu Nhuan district Dong A building of Hoang Van Thu street, Ho Chi Minh city. Dong A building has 5  floors scale, 2 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 193 Giá tiền 10 USD/m2 Hoàng Văn Thụ
Phu Nhuan District
VMG Building

Cho Thuê Văn Phòng Phu Nhuan District VMG Building

Office for lease Phu Nhuan  district VMG building of Dao Duy Anh  street, Ho Chi Minh city. VMG building has 8  floors scale, 2 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 192 Giá tiền 8 USD/m2 Đào Duy Anh
Phu Nhuan District
Sogetraco Building

Cho Thuê Văn Phòng Phu Nhuan District Sogetraco Building

Office for lease Phu Nhuan district Sogetraco building of Dang Van Ngu  street, Ho Chi Minh city. Sogetraco building has 6  floors scale, 2 ground floor is built in modern standards, app the...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • VP Hạng C
Mã tin : 191 Giá tiền 10 USD/m2 Đặng Văn Ngữ
Phu Nhuan District
VTC Online Building

Cho Thuê Văn Phòng Phu Nhuan District VTC Online Building

Office for lease Phu Nhuan district VTC Online building of Dang Thai Mai street, Ho Chi Minh city. VTC Online building has 8  floors scale, 2 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 190 Giá tiền 9 USD/m2 Đặng Thai Mai
Phu Nhuan District
Tuoi Tre Tower

Cho Thuê Văn Phòng Phu Nhuan District Tuoi Tre Tower

Office for lease in Binh Thanh district Tuoi Tre tower of Hoang Van Thu street, Ho Chi Minh city. Tuoi Tre tower has 5 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • VP Hạng B
 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
Mã tin : 58 Giá tiền 12 USD/m2 Hoàng Văn Thụ
Phu Nhuan District

RENT COST OF THE BUILDING

Office for lease in Nhat Nghe building, Hoang Van Thu street, Phu Nhuan district
Nhat Nghe Building
Đường Hoàng Văn Thụ
Giá thuê: 9 USD/m2
Office for lease in Dong A building, Hoang Van Thu street, Phu Nhuan district
Dong A Building
Đường Hoàng Văn Thụ
Giá thuê: 10 USD/m2
Office for lease in Ha Phan 1 Building, Phan Xich Long Street, Phu Nhuan District
Ha Phan 1 Building
Đường Phan Xích Long
Giá thuê: 17 USD/m2
Office for lease in Tuoi Tre tower, Hoang Van Thu street, Phu Nhuan district
Tuoi Tre Tower
Đường Hoàng Văn Thụ
Giá thuê: 12 USD/m2
Office for lease in Thai Binh building, Hoang Van Thu street, Phu Nhuan district
Thai Binh Building
Đường Hoàng Văn Thụ
Giá thuê: 11 USD/m2
Office for lease in Van Oanh Building, Phan Dang Luu Street, Phu Nhuan District
Van Oanh Building
Đường Phan Đăng Lưu
Giá thuê: 9 USD/m2
Office for lease in VTC Online building, Dang Thai Mai street, Phu Nhuan district
VTC Online Building
Đường Đặng Thai Mai
Giá thuê: 9 USD/m2
Office for lease in The Prime building, Hoang Van Thu street, Phu Nhuan district
The Prime Building
Đường Hoàng Văn Thụ
Giá thuê: 11 USD/m2
Office for lease in Sogetraco building, Dang Van Ngu street, Phu Nhuan district
Sogetraco Building
Đường Đặng Văn Ngữ
Giá thuê: 10 USD/m2
Office for lease in VMG building, Dao Duy Anh street, Phu Nhuan district
VMG Building
Đường Đào Duy Anh
Giá thuê: 8 USD/m2

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Ân

Mr. Ân

Mr. Ân

Mr. Ân

Hotline Ata Real
0902 326 080

ĐỐI TÁC ATAREAL

 • novaon
 • google.com