Office for lease District 4

Copac Square

Cho Thuê Văn Phòng District 4 Copac Square

Office for lease district 4 Copac Square building of Ton Dan street, Ho Chi Minh city. Copac Square building has 22 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 171 Giá tiền 10 USD/m2 Tôn Đản
District 4
Khanh Hoi 2 Building

Cho Thuê Văn Phòng District 4 Khanh Hoi 2 Building

Office for lease district 4 Khanh Hoi 2 building of Ben Van Don street, Ho Chi Minh city. Khanh Hoi 2 building has 14 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 170 Giá tiền 7 USD/m2 Bến Vân Đồn
District 4
Ree Tower

Cho Thuê Văn Phòng District 4 Ree Tower

Office for lease in district 4 Ree Tower of Doan Van Bo street, Ho Chi Minh city. Ree Tower has 20 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies, and focus on...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Đường 2 chiều
 • VP Hạng C
 • View sông
Mã tin : 169 Giá tiền 15 USD/m2 Đoàn Văn Bơ
District 4
Khanh Hoi 1 Building

Cho Thuê Văn Phòng District 4 Khanh Hoi 1 Building

Office for lease in district 4 Khanh Hoi 1 building of Ben Van Don street, Ho Chi Minh city. Khanh Hoi 1 building has 14 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
 • View sông
Mã tin : 168 Giá tiền 7 USD/Tháng Bến Vân Đồn
District 4
Long Thinh Office Building

Cho Thuê Văn Phòng District 4 Long Thinh Office Building

Office for lease in district 4  Long Thinh Office building of Doan Van Bo street, Ho Chi Minh city. Doan Van Bo building has 4  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app...

 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • VP Hạng C
 • View sông
Mã tin : 121 Giá tiền 13 USD/m2 Đoàn Văn Bơ
District 4
Viconship Building

Cho Thuê Văn Phòng District 4 Viconship Building

Office for lease district 4  Viconship building of Doan Van Bo street, Ho Chi Minh city. Viconship building has 8  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 120 Giá tiền 10 USD/m2 Đoàn Văn Bơ
District 4
Venus Building

Cho Thuê Văn Phòng District 4 Venus Building

Office for lease district 4 Venus building of Doan Nhu Hai street, Ho Chi Minh city. Venus building has 9 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies, and...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • VP Hạng C
Mã tin : 100 Giá tiền 10 USD/m2 Đoàn Nhữ Hài
District 4
Asin Building

Cho Thuê Văn Phòng District 4 Asin Building

Office for lease in district 4 Asin building of Doan Nhu Hai street, Ho Chi Minh city. Asin building has 9 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies, and...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 99 Giá tiền 10 USD/m2 Đoàn Nhữ Hài
District 4
Dinh Le Building

Cho Thuê Văn Phòng District 4 Dinh Le Building

Office for lease in district 4 Dinh Le building of Hoang Dieu street, Ho Chi Minh city. Dinh Le building has 11 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 55 Giá tiền 14 USD/m2 Hoàng Diệu
District 4

RENT COST OF THE BUILDING

Office for lease in Copac Square, Ton Dan street, district 4
Copac Square
Đường Tôn Đản
Giá thuê: 10 USD/m2
Office for lease in Vietourist building, Hoang Dieu street, district 4
Vietourist Building
Đường Hoàng Diệu
Giá thuê: 7 USD/m2
Văn phòng cho thuê Cảng Sài Gòn Building, đường Nguyễn Tất Thành, Quận 4
Cảng Sài Gòn Building
Đường Nguyễn Tất Thành
Giá thuê: 13 USD/m2
Office for lease in Cotec building, Nguyen Truong To street, district 4
Cotec Building
Đường Nguyễn Trường Tộ
Giá thuê: 15 USD/m2
Office for lease in NK 02 Building, Nguyen Khoai Street, District 4
NK 02 Building
Đường Nguyễn Khoái
Giá thuê: 12 USD/m2
Office for lease in CTV building, Hoang Dieu street, district 4
CTV Building
Đường Hoàng Diệu
Giá thuê: 12 USD/m2
Office for lease in Kim Nguyen Building, Nguyen Khoai Street, District 4
Kim Nguyen Building
Đường Nguyễn Khoái
Giá thuê: 12 USD/m2
Office for lease in Phuc Hung Office building, Nguyen Truong To street, district 4
Phuc Hung Office Building
Đường Nguyễn Trường Tộ
Giá thuê: 7 USD/m2
Văn phòng cho thuê Vạn Đô Building, đường Bến Vân Đồn, quận 4
Vạn Đô Building
Đường Bến Vân Đồn
Giá thuê: 7 USD/m2
Office for lease in Dinh Le building, Hoang Dieu street, district 4
Dinh Le Building
Đường Hoàng Diệu
Giá thuê: 14 USD/m2

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Ân

Mr. Ân

Mr. Ân

Mr. Ân

Hotline Ata Real
0902 326 080

ĐỐI TÁC ATAREAL

 • novaon
 • google.com