Office for lease District 4

NK 02 Building

Cho Thuê Văn Phòng District 4 NK 02 Building

Office for lease in District 4 NK 02 Building of Nguyen Khoai Street, Ho Chi Minh City. NK 02 Building has 8 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
Mã tin : 272 Giá tiền 12 USD/m2 Nguyễn Khoái
District 4
Kim Nguyen Building

Cho Thuê Văn Phòng District 4 Kim Nguyen Building

Office for lease in District 4  Kim Nguyen Building of Nguyen Khoai Street, Ho Chi Minh City. Kim Nguyen  Building has 8  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 245 Giá tiền 12 USD/m2 Nguyễn Khoái
District 4
CTV Building

Cho Thuê Văn Phòng District 4 CTV Building

Office for lease district 4 CTV building of Hoang Dieu street, Ho Chi Minh city. CTV building has 7  floors scale, 2 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies, and...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
Mã tin : 189 Giá tiền 12 USD/m2 Hoàng Diệu
District 4
Vietourist Building

Cho Thuê Văn Phòng District 4 Vietourist Building

Office for lease district 4 Vietourist building of Hoang Dieu street, Ho Chi Minh city. Vietourist building has 7  floors scale, 2 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 188 Giá tiền 7 USD/m2 Hoàng Diệu
District 4
Thuy Anh Office Building

Cho Thuê Văn Phòng District 4 Thuy Anh Office Building

Office for lease district 4 Thuy Anh Office building of Nguyen Truong To street, Ho Chi Minh city. Thuy Anh Office building has 5 floors scale, 2 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 187 Giá tiền 7 USD/m2 Nguyễn Trường Tộ
District 4
Phuc Hung Office Building

Cho Thuê Văn Phòng District 4 Phuc Hung Office Building

Office for lease district 4  Phuc Hung Office building of Nguyen Truong To street, Ho Chi Minh city. Phuc Hung Office building has 5  floors scale, 2 ground floor is built in modern standards,...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • VP Giá Rẻ
Mã tin : 186 Giá tiền 7 USD/m2 Nguyễn Trường Tộ
District 4
Cotec Building

Cho Thuê Văn Phòng District 4 Cotec Building

Office for lease district 4 Cotec building of Nguyen Truong To street, Ho Chi Minh city. Cotec building has 10 floors scale, 2 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 185 Giá tiền 15 USD/m2 Nguyễn Trường Tộ
District 4
Diem Building

Cho Thuê Văn Phòng District 4 Diem Building

Office for lease  district 4 Diem building of Nguyen Truong To street, Ho Chi Minh city. Diem  building has 5  floors scale, 2 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 184 Giá tiền 7 USD/m2 Nguyễn Trường Tộ
District 4
Hanh Phuc Office Building

Cho Thuê Văn Phòng District 4 Hanh Phuc Office Building

Office for lease district 4  Hanh Phuc Office building of Nguyen Truong To street, Ho Chi Minh city. Hanh Phuc Office building has 5  floors scale, 2 ground floor is built in modern standards,...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 183 Giá tiền 7 USD/m2 Nguyễn Trường Tộ
District 4
Cảng Sài Gòn Building

Cho Thuê Văn Phòng District 4 Cảng Sài Gòn Building

Cho thuê văn phòng quận 4 Hạng C Cảng Sài Gòn Building: Tòa nhà văn phòng Cảng Sài Gòn Building  nằm trên...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 182 Giá tiền 13 USD/m2 Nguyễn Tất Thành
District 4
Lộc Thiên Ân Office

Cho Thuê Văn Phòng District 4 Lộc Thiên Ân Office

Văn phòng cho thuê quận 4 diện tích nhỏ Lộc Thiên Ân Office: Tòa nhà văn phòng Lộc Thiên Ân Office cho thuê ...

 • Hầm Để Xe
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
Mã tin : 181 Giá tiền 8 USD/m2 Lê Quốc Hưng
District 4
HCMPC Building

Cho Thuê Văn Phòng District 4 HCMPC Building

Văn phòng cho thuê quận 4 hạng C HCMPC Building: Tòa nhà văn phòng HCMPC Building cho thuê  nằm trên Lê Quốc Hưng, Quận 4, TP....

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 180 Giá tiền 13 USD/m2 Lê Quốc Hưng
District 4
Tradincorp Building

Cho Thuê Văn Phòng District 4 Tradincorp Building

Văn phòng cho thuê quận 4 hạng C Tradincorp Building: Tòa nhà văn phòng cho thuê Tradincorp Building   nằm trên Lê Quốc Hưng,...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 179 Giá tiền 15 USD/m2 Lê Quốc Hưng
District 4
HC Tower

Cho Thuê Văn Phòng District 4 HC Tower

Văn phòng cho thuê Quận 4 HC Tower: Tòa nhà văn phòng HC Tower  cho thuê  nằm trên Hoàng Diệu, Quận 4, TP. HCM. Với...

 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
Mã tin : 178 Giá tiền 7 USD/m2 Hoàng Diệu
District 4
ATA Hoàng Diệu Building

Cho Thuê Văn Phòng District 4 ATA Hoàng Diệu Building

Văn phòng cho thuê quận 4 ATA Hoàng Diệu Building: Tòa nhà văn phòng Hoàng Diệu Building cho thuê  nằm trên Hoàng...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 177 Giá tiền 7 USD/m2 Hoàng Diệu
District 4
H3 Building

Cho Thuê Văn Phòng District 4 H3 Building

Cho thuê văn phòng quận 4 hạng B H3 Building: Tòa nhà văn phòng cho thuê H3 Building nằm trên Hoàng Diệu, Quận 4, TP. HCM. Với...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 176 Giá tiền 15 USD/m2 Hoàng Diệu
District 4
Vietran Tower

Cho Thuê Văn Phòng District 4 Vietran Tower

Văn phòng cho thuê Quận 4 giá 5 triệu Vietran Tower: Tòa nhà văn phòng cho thuê Vietran Tower nằm trên Hoàng Diệu, Quận...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 175 Giá tiền 10 USD/m2 Hoàng Diệu
District 4
Thế Giới Căn Hộ Office

Cho Thuê Văn Phòng District 4 Thế Giới Căn Hộ Office

Cho thuê văn phòng Quận 4 Thế Giới Căn Hộ Office Building: Tòa nhà văn phòng Thế Giới Căn Hộ Office Building cho thuê nằm trên...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 174 Giá tiền 11 USD/m2 Hoàng Diệu
District 4
DACO Building

Cho Thuê Văn Phòng District 4 DACO Building

Văn phòng cho thuê quận 4 DACO Building: Tòa nhà văn phòng DACO Building cho thuê nằm trên Đoàn Văn Bơ, Quận 4, TP. HCM....

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 173 Giá tiền 11 USD/m2 Đoàn Văn Bơ
District 4
Vạn Đô Building

Cho Thuê Văn Phòng District 4 Vạn Đô Building

Văn phòng cho thuê quận 4 Vạn Đô Building: Tòa nhà văn phòng Vạn Đô Building cho thuê nằm trên đường Bến Vân...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 172 Giá tiền 7 USD/m2 Bến Vân Đồn
District 4

RENT COST OF THE BUILDING

Office for lease in Copac Square, Ton Dan street, district 4
Copac Square
Đường Tôn Đản
Giá thuê: 10 USD/m2
Office for lease in Vietourist building, Hoang Dieu street, district 4
Vietourist Building
Đường Hoàng Diệu
Giá thuê: 7 USD/m2
Văn phòng cho thuê Cảng Sài Gòn Building, đường Nguyễn Tất Thành, Quận 4
Cảng Sài Gòn Building
Đường Nguyễn Tất Thành
Giá thuê: 13 USD/m2
Office for lease in NK 02 Building, Nguyen Khoai Street, District 4
NK 02 Building
Đường Nguyễn Khoái
Giá thuê: 12 USD/m2
Office for lease in Cotec building, Nguyen Truong To street, district 4
Cotec Building
Đường Nguyễn Trường Tộ
Giá thuê: 15 USD/m2
Office for lease in CTV building, Hoang Dieu street, district 4
CTV Building
Đường Hoàng Diệu
Giá thuê: 12 USD/m2
Office for lease in Kim Nguyen Building, Nguyen Khoai Street, District 4
Kim Nguyen Building
Đường Nguyễn Khoái
Giá thuê: 12 USD/m2
Office for lease in Phuc Hung Office building, Nguyen Truong To street, district 4
Phuc Hung Office Building
Đường Nguyễn Trường Tộ
Giá thuê: 7 USD/m2
Văn phòng cho thuê Vạn Đô Building, đường Bến Vân Đồn, quận 4
Vạn Đô Building
Đường Bến Vân Đồn
Giá thuê: 7 USD/m2
Office for lease in Dinh Le building, Hoang Dieu street, district 4
Dinh Le Building
Đường Hoàng Diệu
Giá thuê: 14 USD/m2

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Ân

Mr. Ân

Mr. Ân

Mr. Ân

Hotline Ata Real
0902 326 080

ĐỐI TÁC ATAREAL

 • novaon
 • google.com