Office for lease District 3

KM Plaza Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 KM Plaza Building

Office for lease district 3  KM Plaza building of Vo Van Tan street, Ho Chi Minh city. KM Plaza building has 8  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 119 Giá tiền 12 USD/m2 Võ Văn Tần
District 3
Saigon Mansion Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 Saigon Mansion Building

Office for lease in district 3  Saigon Mansion building of Vo Van Tan street, Ho Chi Minh city. Saigon Mansion building has 10 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • VP Hạng B
 • Đường 1 chiều
 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
Mã tin : 118 Giá tiền 16 USD/m2 Võ Văn Tần
District 3
Estar Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 Estar Building

Office for lease district 3  Estar building of Vo Van Tan street, Ho Chi Minh city. Estar building has 12 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • VP Hạng C
Mã tin : 117 Giá tiền 12 USD/m2 Võ Văn Tần
District 3
Nam Minh Long Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 Nam Minh Long Building

Office for lease in district 3  Nam Minh Long building of Vo Van Tan street, Ho Chi Minh city. Nam Minh Long building has 12 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 116 Giá tiền 15 USD/m2 Võ Văn Tần
District 3
Bitexco Nam Long Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 Bitexco Nam Long Building

Office for lease district 3 Bitexco Nam Long building of Vo Van Tan street, Ho Chi Minh city. Bitexco Nam Long building has 10 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Đường 1 chiều
 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 115 Giá tiền 14 USD/m2 Võ Văn Tần
District 3
Tuan Minh 2 Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 Tuan Minh 2 Building

Office for lease district 3 Tuan Minh 2 building of Huynh Tinh Cua  street, Ho Chi Minh city. Tuan Minh 2 building has 8  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 114 Giá tiền 10 USD/m2 Huỳnh Tịnh Của
District 3
IDC Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 IDC Building

Office for lease district 3 IDC building of Hai Ba Trung street, Ho Chi Minh city. IDC building has 11  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies, and...

 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • VP Hạng C
Mã tin : 113 Giá tiền 12 USD/m2 Hai Bà Trưng
District 3
Tai Loc Office Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 Tai Loc Office Building

Office for lease district 3 Tai Loc Office building of Hai Ba Trung street, Ho Chi Minh city. Tai Loc Office building has 6  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 112 Giá tiền 12 USD/m2 Hai Bà Trưng
District 3
Comeco Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 Comeco Building

Office for lease district 3  Comeco  building of Dien Bien Phu  street, Ho Chi Minh city. Comeco building has 6  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the...

 • VP Hạng B
 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Không gian xanh
Mã tin : 111 Giá tiền 12 USD/m2 Điện Biên Phủ
District 3
HSC Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 HSC Building

Office for lease in district 3  HSC  building of Dien Bien Phu street, Ho Chi Minh city. HSC building has 6  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 110 Giá tiền 12 USD/m2 Điện Biên Phủ
District 3
Pjico Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 Pjico Building

Office for lease district 3  Pjico building of Dien Bien Phu street, Ho Chi Minh city. Pjico building has 8  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 109 Giá tiền 15 USD/m2 Điện Biên Phủ
District 3
Son Linh Tower

Cho Thuê Văn Phòng District 3 Son Linh Tower

Office for lease district 3  Son Linh tower  of Dien Bien Phu street, Ho Chi Minh city. Son Linh tower has 10  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 108 Giá tiền 15 USD/m2 Điện Biên Phủ
District 3
Bao Phu Nu Office Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 Bao Phu Nu Office Building

Office for lease in district 3  Bao Phu Nu Office  building of Dien Bien Phu street, Ho Chi Minh city. Bao Phu Nu Office building has 8  floors scale, 1 ground floor is built in modern...

 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 107 Giá tiền 16 USD/m2 Điện Biên Phủ
District 3
Hai Nam 1 Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 Hai Nam 1 Building

Office for lease district 3  Hai Nam 1 building of Cong Truong Quoc Te street, Ho Chi Minh city. Hai Nam 1 building has 7  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • VP Hạng A
 • Đường 2 chiều
 • Không gian xanh
Mã tin : 106 Giá tiền 25 USD/m2 Công Trường Quốc Tế
District 3
Ngoc Dong Duong Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 Ngoc Dong Duong Building

Office for lease district 3  Ngoc Dong Duong building of Cach Mang Thang 8 street, Ho Chi Minh city. Ngoc Dong Duong building has 7  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards,...

 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • VP Hạng C
Mã tin : 105 Giá tiền 10 USD/m2 Cách Mạng Tháng 8
District 3
Lien Hoa Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 Lien Hoa Building

Office for lease in district 3  Lien Hoa building of Cach Mang Thang 8 street, Ho Chi Minh city. Lien Hoa building has 7  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • VP Hạng C
Mã tin : 104 Giá tiền 9 USD/m2 Cách Mạng Tháng 8
District 3
ACB Tower

Cho Thuê Văn Phòng District 3 ACB Tower

Office for lease in district 3  ACB Tower  of Cach Mang Thang 8 street, Ho Chi Minh city. ACB Tower has 10  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 103 Giá tiền 12 USD/m2 Cách Mạng Tháng 8
District 3
Jabes 2 Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 Jabes 2 Building

Office for lease district 3 Jabes 2  building of Cach Mang Thang 8  street, Ho Chi Minh city. Jabes 2 building has 10  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the...

 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • VP Hạng C
Mã tin : 98 Giá tiền 12 USD/m2 Cách Mạng Tháng 8
District 3
Nam A Bank Tower

Cho Thuê Văn Phòng District 3 Nam A Bank Tower

Office for lease district 3 Nam A Bank tower of Cach Mang Thang 8 street, Ho Chi Minh city. Nam A Bank tower has 17 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • VP Hạng B
 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
Mã tin : 97 Giá tiền 16 USD/m2 Cách Mạng Tháng 8
District 3
MB Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 MB Building

Office for lease in district 3  MB building of Cach Mang Thang 8  street, Ho Chi Minh city. MB building has 12  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • VP Hạng C
Mã tin : 95 Giá tiền 10 USD/m2 Cách Mạng Tháng 8
District 3

RENT COST OF THE BUILDING

Office for lease in Loc Le Building, Nguyen Thi Minh Khai Street, District 3
Loc Le Building
Đường Nguyễn Thị Minh Khai
Giá thuê: 8 USD/m2
Office for lease in Thien Son building, Nguyen Gia Thieu street, district 3
Thien Son Building
Đường Nguyễn Gia Thiều
Giá thuê: 12 USD/m2
Office for lease in Dong Phuong Group, Cach Mang Thang 8, District 3
Dong Phuong Building
Đường Cách Mạng Tháng 8
Giá thuê: 10 USD/m2
Office for lease in Hai Nam 1 building, Cong Truong Quoc Te street, district 3
Hai Nam 1 Building
Đường Công Trường Quốc Tế
Giá thuê: 25 USD/m2
Office for lease in Nam A Bank tower, Cach Mang Thang 8 street, district 3
Nam A Bank Tower
Đường Cách Mạng Tháng 8
Giá thuê: 16 USD/m2
PT Building
PT Building
Đường Võ Văn Tần
Giá thuê: 25 USD/m2
Office for lease in DG Office Building, Nam Ky Khoi Nghia Street, District 3
DG Office Building
Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Giá thuê: 16 USD/m2
Office for lease in LCT Building, Ly Chinh Thang Street, District 3
LCT Building
Đường Lý Chính Thắng
Giá thuê: 9 USD/m2
Office for lease in GB Building, Cach Mang Thang 8 Street, District 3
GB Building
Đường Cách Mạng Tháng 8
Giá thuê: 16 USD/m2
Văn phòng cho thuê ĐBP Office Building, đường Điện Biên Phủ, quận 3
ĐBP Office Building
Đường Điện Biên Phủ
Giá thuê: 10 USD/m2

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Ân

Mr. Ân

Mr. Ân

Mr. Ân

Hotline Ata Real
0902 326 080

ĐỐI TÁC ATAREAL

 • novaon
 • google.com