Office for lease District 3

TPP Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 TPP Building

Office for lease district 3 TPP Building of Nguyen Dinh Chieu Street, Ho Chi Minh City. The building has 8 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 324 Giá tiền 10 USD/m2 Nguyễn Đình Chiểu
District 3
PT Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 PT Building

Tòa nhà văn phòng mới xây PT Building, đường Võ Văn Tần, sử dụng tòa bộ các trang thiết bị cao cấp, văn phòng đẹp.  Nằm...

 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Gần sân bay
 • Máy điều hòa
Mã tin : 306 Giá tiền 25 USD/m2 Võ Văn Tần
District 3
Báo Phụ Nữ Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 Báo Phụ Nữ Building

Office for lease district 3 Bao Phu Nu Building of Dien Bien Phu Street, Ho Chi Minh City. Bao Phu Nu building has 7 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
Mã tin : 305 Giá tiền 14 USD/m2 Điện Biên Phủ
District 3
DG Office Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 DG Office Building

Office for lease district 3 DG Office Building of Nam Ky Khoi Nghia Street, Ho Chi Minh City. DG Office Building building has 10 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards,...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Gần sân bay
 • Máy điều hòa
Mã tin : 298 Giá tiền 16 USD/m2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
District 3
LCT Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 LCT Building

Office for lease in District 3 LCT Building of Ly Chinh Thang Street, Ho Chi Minh City. LCT building has 7 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • VP Hạng C
Mã tin : 283 Giá tiền 9 USD/m2 Lý Chính Thắng
District 3
GB Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 GB Building

Office for lease District 3  GB Building of Cach Mang Thang 8 Street, Ho Chi Minh City. GB Building has 10  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • VP Hạng B
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • Không gian xanh
Mã tin : 282 Giá tiền 16 USD/m2 Cách Mạng Tháng 8
District 3
Dong Phuong Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 Dong Phuong Building

Office for lease in District 3 Dong Phuong Building of Cach Mang Thang 8 Street, Ho Chi Minh City. Dong Phuong Building has 10 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards,...

 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • VP Hạng C
Mã tin : 271 Giá tiền 10 USD/m2 Cách Mạng Tháng 8
District 3
ĐBP Office Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 ĐBP Office Building

Văn phòng cho thuê quận 3 ĐBP Office Building: Tòa nhà văn phòng cho thuê ĐBP Office Building  mới xây ngay đường Điện Biên Phủ,...

 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
Mã tin : 253 Giá tiền 10 USD/m2 Điện Biên Phủ
District 3
Loc Le Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 Loc Le Building

Office for lease District 3  Loc Le Building of Nguyen Thi Minh Khai  Street, Ho Chi Minh City. Loc Le building has 6  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the...

 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • VP Hạng C
Mã tin : 227 Giá tiền 8 USD/m2 Nguyễn Thị Minh Khai
District 3
Dhouse Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 Dhouse Building

Office for lease district 3  Dhouse building of Nguyen Thi Dieu  street, Ho Chi Minh city. Dhouse  building has 8  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards,...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 134 Giá tiền 13 USD/m2 Nguyễn Thị Diệu
District 3
PVC Saigon Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 PVC Saigon Building

Office for lease in district 3  PVC Saigon building of Nguyen Gia Thieu  street, Ho Chi Minh city. PVC Saigon building building has 9  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards,...

 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 133 Giá tiền 13 USD/m2 Nguyễn Gia Thiều
District 3
Thien Son Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 Thien Son Building

Office for lease district 3  Thien Son  building of Nguyen Gia Thieu  street, Ho Chi Minh city. Thien Son  building has 9  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards,...

 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • Không gian xanh
Mã tin : 132 Giá tiền 12 USD/m2 Nguyễn Gia Thiều
District 3
Alpha Tower

Cho Thuê Văn Phòng District 3 Alpha Tower

Office for lease district 3  Alpha Tower  of Nguyen Dinh Chieu street, Ho Chi Minh city. Alpha Tower  has 9  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 131 Giá tiền 13 USD/m2 Nguyễn Đình Chiểu
District 3
Saigon Prime Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 Saigon Prime Building

Office for lease district 3  Saigon Prime building of Nguyen Dinh Chieu  street, Ho Chi Minh city. Saigon Prime building building has 12  floors scale, 1 ground floor is built in modern...

 • Đường 1 chiều
 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • VP Hạng C
Mã tin : 130 Giá tiền 14 USD/m2 Nguyễn Đình Chiểu
District 3
OIIC Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 OIIC Building

Office for lease in district 3  OIIC building of Nguyen Dinh Chieu  street, Ho Chi Minh city. OIIC building has 8  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • VP Hạng B
 • Đường 1 chiều
 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
Mã tin : 129 Giá tiền 13 USD/m2 Nguyễn Đình Chiểu
District 3
Pax Sky Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 Pax Sky Building

Office for lease district 3  Pax Sky building of Nguyen Dinh Chieu street, Ho Chi Minh city. Pax Sky building has 12  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • VP Hạng B
 • Đường 1 chiều
 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
Mã tin : 128 Giá tiền 15 USD/m2 Nguyễn Đình Chiểu
District 3
Phuong Long Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 Phuong Long Building

Office for lease in district 3  Phuong Long building of Nguyen Dinh Chieu street, Ho Chi Minh city. Phuong Long building has 10  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app...

 • VP Hạng B
 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • VP Hạng C
Mã tin : 127 Giá tiền 12 USD/m2 Nguyễn Đình Chiểu
District 3
Endovina Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 Endovina Building

Office for lease district 3  Endovina building of Nguyen Dinh Chieu  street, Ho Chi Minh city. Endovina building has 16  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the...

 • VP Hạng B
 • Đường 1 chiều
 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
Mã tin : 126 Giá tiền 20 USD/m2 Nguyễn Đình Chiểu
District 3
Van My Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 Van My Building

Office for lease district 3  Van My building of Nguyen Dinh Chieu  street, Ho Chi Minh city. Nguyen Dinh Chieu building has 8  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards,...

 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • VP Hạng C
Mã tin : 125 Giá tiền 12 USD/m2 Nguyễn Đình Chiểu
District 3
Falcon Shipping Building

Cho Thuê Văn Phòng District 3 Falcon Shipping Building

Office for lease district 3  Falcon Shipping building of Nguyen Dinh Chieu street, Ho Chi Minh city. Falcon Shipping building has 5  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards,...

 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • VP Hạng C
Mã tin : 124 Giá tiền 12 USD/m2 Nguyễn Đình Chiểu
District 3

RENT COST OF THE BUILDING

Office for lease in Loc Le Building, Nguyen Thi Minh Khai Street, District 3
Loc Le Building
Đường Nguyễn Thị Minh Khai
Giá thuê: 8 USD/m2
Office for lease in Thien Son building, Nguyen Gia Thieu street, district 3
Thien Son Building
Đường Nguyễn Gia Thiều
Giá thuê: 12 USD/m2
Office for lease in Dong Phuong Group, Cach Mang Thang 8, District 3
Dong Phuong Building
Đường Cách Mạng Tháng 8
Giá thuê: 10 USD/m2
Office for lease in Hai Nam 1 building, Cong Truong Quoc Te street, district 3
Hai Nam 1 Building
Đường Công Trường Quốc Tế
Giá thuê: 25 USD/m2
PT Building
PT Building
Đường Võ Văn Tần
Giá thuê: 25 USD/m2
Office for lease in Nam A Bank tower, Cach Mang Thang 8 street, district 3
Nam A Bank Tower
Đường Cách Mạng Tháng 8
Giá thuê: 16 USD/m2
Office for lease in DG Office Building, Nam Ky Khoi Nghia Street, District 3
DG Office Building
Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Giá thuê: 16 USD/m2
Office for lease in LCT Building, Ly Chinh Thang Street, District 3
LCT Building
Đường Lý Chính Thắng
Giá thuê: 9 USD/m2
Office for lease in GB Building, Cach Mang Thang 8 Street, District 3
GB Building
Đường Cách Mạng Tháng 8
Giá thuê: 16 USD/m2
Văn phòng cho thuê ĐBP Office Building, đường Điện Biên Phủ, quận 3
ĐBP Office Building
Đường Điện Biên Phủ
Giá thuê: 10 USD/m2

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Ân

Mr. Ân

Mr. Ân

Mr. Ân

Hotline Ata Real
0902 326 080

ĐỐI TÁC ATAREAL

 • novaon
 • google.com