Office for lease District 1

CMARD 2 Building

Cho Thuê Văn Phòng District 1 CMARD 2 Building

Office for lease in district 1  CMARD 2 building of Dinh Tien Hoang  street, Ho Chi Minh city. CMARD 2 building has 10  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the...

 • VP Hạng B
 • Đường 1 chiều
 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
Mã tin : 147 Giá tiền 15 USD/m2 Đinh Tiên Hoàng
District 1
Badaco Building

Cho Thuê Văn Phòng District 1 Badaco Building

Office for lease district 1 Badaco building of Dang Tat  street, Ho Chi Minh city. Badaco building has 6  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 146 Giá tiền 13 USD/m2 Đặng Tất
District 1
Avenis Building

Cho Thuê Văn Phòng District 1 Avenis Building

Office for lease district 1 Avenis building of Dien Bien Phu street, Ho Chi Minh city. Avenis building has 7 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies, and...

 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • VP Hạng C
Mã tin : 145 Giá tiền 9 USD/m2 Điện Biên Phủ
District 1
APC Building

Cho Thuê Văn Phòng District 1 APC Building

Office for lease in  district 1 APC building of Dinh Tien Hoang street, Ho Chi Minh city. APC building has 8  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • VP Hạng C
Mã tin : 144 Giá tiền 11 USD/m2 Đinh Tiên Hoàng
District 1
WHM Building

Cho Thuê Văn Phòng District 1 WHM Building

Office for lease in district 1  WHM building of Cong Quynh  street, Ho Chi Minh city. WHM building has 9  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • VP Hạng C
Mã tin : 143 Giá tiền 11 USD/m2 Cống Quỳnh
District 1
Vimedimex Building

Cho Thuê Văn Phòng District 1 Vimedimex Building

Office for lease in district 1 Vimedimex building of Cong Quynh street, Ho Chi Minh city. Vimedimex building has 7  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • VP Hạng C
Mã tin : 142 Giá tiền 14 USD/m2 Cống Quỳnh
District 1
IWA Square Building

Cho Thuê Văn Phòng District 1 IWA Square Building

Office for lease district 1 IWA Square building of Cong Quynh street, Ho Chi Minh city. IWA Square building has 11  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
Mã tin : 141 Giá tiền 14 USD/m2 Cống Quỳnh
District 1
Hoan Long Building

Cho Thuê Văn Phòng District 1 Hoan Long Building

Office for lease in district 1  Hoan Long  building of Cong Quynh  street, Ho Chi Minh city. Hoan Long building has 12  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app...

 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • VP Hạng C
Mã tin : 140 Giá tiền 13 USD/m2 Cống Quỳnh
District 1
Rang Đong Office Building

Cho Thuê Văn Phòng District 1 Rang Đong Office Building

Office for lease in district 1  Rang Đong Office building of Cach Mang Thang 8  street, Ho Chi Minh city. Rang Đong Office  building has 3  floors scale, 1 ground floor is built...

 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • VP Hạng C
Mã tin : 139 Giá tiền 14 USD/m2 Cách Mạng Tháng Tám
District 1
Thanh Nhan Building

Cho Thuê Văn Phòng District 1 Thanh Nhan Building

Office for lease in district 1  Thanh Nhan  building of Bui Thi Xuan  street, Ho Chi Minh city. Thanh Nhan building has 6  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards,...

 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 138 Giá tiền 10 USD/m2 Bùi Thị Xuân
District 1
Norch Building

Cho Thuê Văn Phòng District 1 Norch Building

Office for lease district 1  Norch building of Bui Thi Xuan  street, Ho Chi Minh city. Norch building has 11  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • VP Hạng C
Mã tin : 137 Giá tiền 14 USD/m2 Bùi Thị Xuân
District 1
HDTC Building

Cho Thuê Văn Phòng District 1 HDTC Building

Office for lease in district 1  HDTC  building of Bui Thi Xuan  street, Ho Chi Minh city. HDTC building has 14  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 136 Giá tiền 14 USD/m2 Bùi Thị Xuân
District 1
BMC Building

Cho Thuê Văn Phòng District 1 BMC Building

Office for lease district 1  BMC  building of Ben Chuong Duong  street, Ho Chi Minh city. BMC building has 20 floors scale, 2 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 135 Giá tiền 16 USD/m2 Bến Chương Dương
District 1
Tran Quy Building

Cho Thuê Văn Phòng District 1 Tran Quy Building

Office for lease in district 1 Tran Quy building of Le Thi Hong Gam street, Ho Chi Minh city. Tran Quy building has 5 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 81 Giá tiền 13 USD/m2 Lê Thị Hồng Gấm
District 1
Ben Thanh Land Building

Cho Thuê Văn Phòng District 1 Ben Thanh Land Building

Office for lease in district 1 Ben Thanh Land building of Ky Con street, Ho Chi Minh city. Ben Thanh Land building has 15 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • VP Hạng B
 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
Mã tin : 80 Giá tiền 15 USD/m2 Ký Con
District 1
Indochina Park Tower

Cho Thuê Văn Phòng District 1 Indochina Park Tower

Office for lease in district 1 Indochina Park tower of Nguyen Dinh Chieu street, Ho Chi Minh city. Indochina Park tower has 23 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • VP Hạng B
 • Đường 1 chiều
 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
 • Không gian xanh
Mã tin : 50 Giá tiền 11 USD/m2 Nguyễn Đình Chiểu
District 1
Abacus Tower

Cho Thuê Văn Phòng District 1 Abacus Tower

Office for lease district 1 Abacus tower of Nguyen Dinh Chieu street, Ho Chi Minh city. Abacus tower has 13 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies, and...

 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • VP Hạng C
Mã tin : 46 Giá tiền 16 USD/m2 Nguyễn Đình Chiểu
District 1
Rosana Tower

Cho Thuê Văn Phòng District 1 Rosana Tower

Văn phòng cho thuê quận 1 Rosana Building: Tòa nhà văn phòng cho thuê Rosana Building được xây dựng trên khu đất có diện...

 • VP Hạng B
 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
Mã tin : 45 Giá tiền 17 USD/m2 Nguyễn Đình Chiểu
District 1
TKT Building

Cho Thuê Văn Phòng District 1 TKT Building

Văn phòng cho thuê quận 1 TKT Building: Tòa nhà văn phòng cho thuê TKT Building được xây dựng trên khu đất có diện tích...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • VP Hạng C
Mã tin : 44 Giá tiền 13 USD/m2 Trần Hưng Đạo
District 1
Savico Building

Cho Thuê Văn Phòng District 1 Savico Building

Office for lease district 1 Savico Building of Tran Hung Dao Street, Ho Chi Minh City. Savico building has 7 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies, and...

 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • VP Hạng C
Mã tin : 42 Giá tiền 13 USD/m2 Trần Hưng Đạo
District 1

RENT COST OF THE BUILDING

Office for lease in Packsimex Building, Dong Du street, district 1
Packsimex Building
Đường Đông Du
Giá thuê: 11 USD/m2
Office for lease in Saigon Trade Center, Ton Duc Thang Street, District 1
Saigon Trade Center
Đường Tôn Đức Thắng
Giá thuê: 28 USD/m2
Office for lease in Nguyen Kim Tower, Nguyen Thi Minh Khai Street, District 1
Nguyen Kim Tower
Đường Nguyễn Thị Minh Khai
Giá thuê: 19 USD/m2
Office for lease in Fideco Tower, Ham Nghi street, district 1
Fideco Tower
Đường Hàm Nghi
Giá thuê: 21 USD/m2
Office for lease in Bitexco Financial Tower, Hai Trieu Street, District 1
Bitexco Financial Tower
Đường Hải Triều
Giá thuê: 30 USD/m2
Office for lease in AB Tower, Le Lai street, district 1
AB Tower
Đường Lê Lai
Giá thuê: 29 USD/m2
Văn phòng cho thuê Somerset Chancellor Court, đường Mạc Đĩnh Chi, quận 1
Somerset Chancellor Court
Đường Mạc Đĩnh Chi
Giá thuê: 21 USD/m2
Office for lease in Indochina Park tower, Nguyen Dinh Chieu street, district 1
Indochina Park Tower
Đường Nguyễn Đình Chiểu
Giá thuê: 11 USD/m2
Office for lease in Petro Viet Nam, Le Duan Street, District 1
Petro Viet Nam
Đường Lê Duẩn
Giá thuê: 26 USD/m2
Office for lease in Ha Phan 2 Building, Ton That Tung Street, District 1
Ha Phan 2 Building
Đường Tôn Thất Tùng
Giá thuê: 18 USD/m2

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Ân

Mr. Ân

Mr. Ân

Mr. Ân

Hotline Ata Real
0902 326 080

ĐỐI TÁC ATAREAL

 • novaon
 • google.com