Office for lease District 1

Gia Dinh Bank Office

Cho Thuê Văn Phòng District 1 Gia Dinh Bank Office

Office for lease district 1 Gia Dinh Bank Office building of Hai Ba Trung street, Ho Chi Minh city. Gia Dinh Bank Office building has 9 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 167 Giá tiền 23 USD/m2 Hai Bà Trưng
District 1
GDB Tower

Cho Thuê Văn Phòng District 1 GDB Tower

Office for lease in district 1 GDB Tower of Hai Ba Trung street, Ho Chi Minh city. GDB Tower has 12 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies, and focus...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Gần sân bay
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • Không gian xanh
Mã tin : 166 Giá tiền 20 USD/m2 Hai Bà Trưng
District 1
Viet Thuan Thanh Office Building

Cho Thuê Văn Phòng District 1 Viet Thuan Thanh Office Building

Office for lease district 1 Viet Thuan Thanh Office building of Dong Khoi street, Ho Chi Minh city. Viet Thuan Thanh Office building has 8 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app...

 • VP Hạng B
 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Không gian xanh
Mã tin : 165 Giá tiền 19 USD/m2 Đồng Khởi
District 1
The Metropolitan

Cho Thuê Văn Phòng District 1 The Metropolitan

Office for lease district 1 The Metropolitan building of Dong Khoi street, Ho Chi Minh city. The Metropolitan building has 15 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Đường 1 chiều
 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • VP Hạng A
 • Không gian xanh
Mã tin : 164 Giá tiền 40 USD/m2 Đồng Khởi
District 1
Packsimex Building

Cho Thuê Văn Phòng District 1 Packsimex Building

Office for lease in district 1 Packsimex building of Dong Du street, Ho Chi Minh city. Packsimex building has 7 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • VP Hạng C
Mã tin : 163 Giá tiền 11 USD/m2 Đông Du
District 1
Bao Viet Bank Tower

Cho Thuê Văn Phòng District 1 Bao Viet Bank Tower

Office for lease in district 1  Bao Viet Bank tower of Dong Khoi  street, Ho Chi Minh city. Bao Viet Bank tower has 11  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the...

 • Đường 1 chiều
 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • VP Hạng A
Mã tin : 162 Giá tiền 30 USD/m2 Đồng Khởi
District 1
Satra Building

Cho Thuê Văn Phòng District 1 Satra Building

Office for lease in district 1  Satra  building of Dong Khoi  street, Ho Chi Minh city. Satra building has 8  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Đường 1 chiều
 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • VP Hạng A
Mã tin : 161 Giá tiền 23 USD/m2 Đồng Khởi
District 1
Opera View Building

Cho Thuê Văn Phòng District 1 Opera View Building

Office for lease in district 1  Opera View building of Dong Khoi street, Ho Chi Minh city. Opera View building has 4  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • VP Hạng B
 • Đường 1 chiều
 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Không gian xanh
Mã tin : 160 Giá tiền 21 USD/m2 Đồng Khởi
District 1
Ben Thanh Times Square

Cho Thuê Văn Phòng District 1 Ben Thanh Times Square

Office for lease in district 1  Ben Thanh Times Square building of Ky Con  street, Ho Chi Minh city. Ben Thanh Times Square building has 7 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards,...

 • VP Hạng B
 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
Mã tin : 159 Giá tiền 20 USD/m2 Ký Con
District 1
18HBT Building

Cho Thuê Văn Phòng District 1 18HBT Building

Office for lease in district 1  18HBT building of Hai Ba Trung street, Ho Chi Minh city. 18HBT building has 6 floors scale, 2 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • VP Hạng B
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
Mã tin : 158 Giá tiền 22 USD/m2 Hai Bà Trưng
District 1
LiLaMa Building

Cho Thuê Văn Phòng District 1 LiLaMa Building

Office for lease district 1  LiLaMa building of Dien Bien Phu street, Ho Chi Minh city. LiLaMa building has 8  floors scale, 2 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 157 Giá tiền 11 USD/m2 Điện Biên Phủ
District 1
Tuildonai Building

Cho Thuê Văn Phòng District 1 Tuildonai Building

Office for lease district 1  Tuildonai building of Dien Bien Phu street, Ho Chi Minh city. Tuildonai building has 12  floors scale, 2 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 156 Giá tiền 12 USD/m2 Điện Biên Phủ
District 1
Viet Long Building

Cho Thuê Văn Phòng District 1 Viet Long Building

Office for lease in district 1  Viet Long building of Dien Bien Phu street, Ho Chi Minh city. Viet Long building has 5  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 155 Giá tiền 9 USD/m2 Điện Biên Phủ
District 1
Valentina Court Office Building

Cho Thuê Văn Phòng District 1 Valentina Court Office Building

Office for lease in district 1 Valentina Court Office building of Dien Bien Phu  street, Ho Chi Minh city. Valentina Court Office building has 14 floors scale, 2 ground floor is built in modern standards,...

 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 154 Giá tiền 10 USD/m2 Điện Biên Phủ
District 1
Saigon Finance Center

Cho Thuê Văn Phòng District 1 Saigon Finance Center

Office for lease in district 1 Saigon Finance Center building of Dinh Tien Hoang street, Ho Chi Minh city. Saigon Finance Center building has 12  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards,...

 • VP Hạng B
 • Đường 1 chiều
 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
Mã tin : 153 Giá tiền 19 USD/m2 Đinh Tiên Hoàng
District 1
Pilots Building

Cho Thuê Văn Phòng District 1 Pilots Building

Office for lease district 1  Pilots building of Dinh Tien Hoang street, Ho Chi Minh city. Pilots building has 8  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • VP Hạng B
 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Không gian xanh
Mã tin : 152 Giá tiền 18 USD/m2 Đinh Tiên Hoàng
District 1
Office Spot Building

Cho Thuê Văn Phòng District 1 Office Spot Building

Office for lease district 1  Office Spot building of Dien Bien Phu street, Ho Chi Minh city. Office Spot building has 6  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 151 Giá tiền 14 USD/m2 Điện Biên Phủ
District 1
Nam An Building

Cho Thuê Văn Phòng District 1 Nam An Building

Office for lease district 1 Nam An building of Dien Bien Phu street, Ho Chi Minh city. Nam An building has 9  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 150 Giá tiền 10 USD/m2 Điện Biên Phủ
District 1
Hoang Nguyen Building

Cho Thuê Văn Phòng District 1 Hoang Nguyen Building

Office for lease district 1 Hoang Nguyen  building of Dien Bien Phu street, Ho Chi Minh city. Hoang Nguyen  building has 5  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app...

 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Không gian xanh
 • VP Hạng C
Mã tin : 149 Giá tiền 9 USD/m2 Điện Biên Phủ
District 1
HMC Tower

Cho Thuê Văn Phòng District 1 HMC Tower

Office for lease district 1  HMC tower of Dinh Tien Hoang  street, Ho Chi Minh city. HMC tower has 12  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • VP Hạng B
 • Đường 1 chiều
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Không gian xanh
Mã tin : 148 Giá tiền 20 USD/m2 Đinh Tiên Hoàng
District 1

RENT COST OF THE BUILDING

Office for lease in Packsimex Building, Dong Du street, district 1
Packsimex Building
Đường Đông Du
Giá thuê: 11 USD/m2
Office for lease in Saigon Trade Center, Ton Duc Thang Street, District 1
Saigon Trade Center
Đường Tôn Đức Thắng
Giá thuê: 28 USD/m2
Office for lease in Nguyen Kim Tower, Nguyen Thi Minh Khai Street, District 1
Nguyen Kim Tower
Đường Nguyễn Thị Minh Khai
Giá thuê: 19 USD/m2
Office for lease in Fideco Tower, Ham Nghi street, district 1
Fideco Tower
Đường Hàm Nghi
Giá thuê: 21 USD/m2
Office for lease in Bitexco Financial Tower, Hai Trieu Street, District 1
Bitexco Financial Tower
Đường Hải Triều
Giá thuê: 30 USD/m2
Office for lease in AB Tower, Le Lai street, district 1
AB Tower
Đường Lê Lai
Giá thuê: 29 USD/m2
Văn phòng cho thuê Somerset Chancellor Court, đường Mạc Đĩnh Chi, quận 1
Somerset Chancellor Court
Đường Mạc Đĩnh Chi
Giá thuê: 21 USD/m2
Office for lease in Indochina Park tower, Nguyen Dinh Chieu street, district 1
Indochina Park Tower
Đường Nguyễn Đình Chiểu
Giá thuê: 11 USD/m2
Office for lease in Petro Viet Nam, Le Duan Street, District 1
Petro Viet Nam
Đường Lê Duẩn
Giá thuê: 26 USD/m2
Office for lease in Ha Phan 2 Building, Ton That Tung Street, District 1
Ha Phan 2 Building
Đường Tôn Thất Tùng
Giá thuê: 18 USD/m2

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Ân

Mr. Ân

Mr. Ân

Mr. Ân

Hotline Ata Real
0902 326 080

ĐỐI TÁC ATAREAL

 • novaon
 • google.com