Office for lease Binh Thanh District

Win Building

Cho Thuê Văn Phòng Binh Thanh District Win Building

Office for lease Binh Thanh district - Win Building of Dinh Bo Linh Street, Ho Chi Minh City. Win building has 7 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
Mã tin : 300 Giá tiền 5 USD/m2 Đinh Bộ Lĩnh
Binh Thanh District
Win River View Office

Cho Thuê Văn Phòng Binh Thanh District Win River View Office

Office for lease Binh Thanh District Win River View Office of Ung Van Khiem Street, Ho Chi Minh City. Win River View Office building has 8 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards,...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • View sông
Mã tin : 288 Giá tiền 10 USD/m2 Ung Văn Khiêm
Binh Thanh District
Q – Smart Tower

Cho Thuê Văn Phòng Binh Thanh District Q – Smart Tower

Office for lease Binh Thanh District 1 Q - Smart Tower of Phan Dang Luu Street, Ho Chi Minh City. Q - Smart Tower has 9 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Gần sân bay
 • Máy điều hòa
Mã tin : 276 Giá tiền 16 USD/m2 Phan Đăng Lưu
Binh Thanh District
Thành Đô Building

Cho Thuê Văn Phòng Binh Thanh District Thành Đô Building

Office for lease Binh Thanh District Thanh Do Building of Binh Loi Street, Ho Chi Minh City. Thanh Do Building has 12 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
Mã tin : 273 Giá tiền 7 USD/m2 Bình Lợi
Binh Thanh District
Toan An Building

Cho Thuê Văn Phòng Binh Thanh District Toan An Building

Office for lease in Binh Thanh  District  Toan An Building of Bach Dang Street, Ho Chi Minh City. Toan An Building has 8  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 262 Giá tiền 10 USD/m2 Bạch Đằng
Binh Thanh District
GIC Building

Cho Thuê Văn Phòng Binh Thanh District GIC Building

Office for lease Binh Thanh District GIC Building of Bach Dang Street, Ho Chi Minh City. GIC  Building has 8  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 261 Giá tiền 10 USD/m2 Bạch Đằng
Binh Thanh District
586 Building

Cho Thuê Văn Phòng Binh Thanh District 586 Building

Office for lease Binh Thanh District 586 Building of Nguyen Thien Thuat Street, Ho Chi Minh City. 586 Building has 5  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
Mã tin : 260 Giá tiền 9 USD/m2 Nguyễn Thiện Thuật
Binh Thanh District
Dien Anh Building

Cho Thuê Văn Phòng Binh Thanh District Dien Anh Building

Office for lease Binh Thanh district Dien Anh Building of Hoang Hoa Tham Street, Ho Chi Minh City. Dien Anh Building has 12  floors scale, 2 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 214 Giá tiền 15 USD/m2 D1
Binh Thanh District
Cienco 585 Building

Cho Thuê Văn Phòng Binh Thanh District Cienco 585 Building

Office for lease Binh Thanh district Cienco 585 building of D2 street, Ho Chi Minh city. Cienco 585 building has 8  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 208 Giá tiền 12 USD/m2 D2
Binh Thanh District
Cavi Building

Cho Thuê Văn Phòng Binh Thanh District Cavi Building

Office for lease Binh Thanh district Cavi  building of Dinh Bo Linh  street, Ho Chi Minh city. Cavi building has 12 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 207 Giá tiền 12 USD/m2 Đinh Bộ Lĩnh
Binh Thanh District
NGE Building

Cho Thuê Văn Phòng Binh Thanh District NGE Building

Office for lease Binh Thanh district NGE building of Ung Van Khiem  street, Ho Chi Minh city. NGE building has 12 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 206 Giá tiền 12 USD/m2 Ung Văn Khiêm
Binh Thanh District
ATA Hàng Xanh Building

Cho Thuê Văn Phòng Binh Thanh District ATA Hàng Xanh Building

Cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh ATA Hàng Xanh Building: Văn phòng ATA Hàng Xanh Building nằm ngay MT đường Điện Biên Phủ với hệ...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Máy điều hòa
Mã tin : 205 Giá tiền 11 USD/m2 Điện Biên Phủ
Binh Thanh District
CIENCO 6 Building

Cho Thuê Văn Phòng Binh Thanh District CIENCO 6 Building

Office for lease Binh Thanh district CIENCO 6 building of Dinh Tien Hoang street, Ho Chi Minh City. CIENCO 6 building has 7  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
Mã tin : 204 Giá tiền 15 USD/m2 Đinh Tiên Hoàng
Binh Thanh District
Pearl Plaza

Cho Thuê Văn Phòng Binh Thanh District Pearl Plaza

Office for lease Binh Thanh district Pearl Plaza of Dien Bien Phu street, Ho Chi Minh city. Pearl Plaza has 32 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced technologies,...

 • VP Hạng B
 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • Đường 2 chiều
 • Không gian xanh
Mã tin : 61 Giá tiền 18 USD/m2 Điện Biên Phủ
Binh Thanh District
Thuy Loi 4 Building

Cho Thuê Văn Phòng Binh Thanh District Thuy Loi 4 Building

Office for lease Binh Thanh district Thuy Loi 4 building of Nguyen Xi street, Ho Chi Minh city. Thuy Loi 4 building has 16  floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Đường 1 chiều
 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • VP Hạng C
Mã tin : 60 Giá tiền 8 USD/Tháng Nguyễn Xí
Binh Thanh District
Dat Phuong Nam Tower

Cho Thuê Văn Phòng Binh Thanh District Dat Phuong Nam Tower

Office for lease in Binh Thanh district Dat Phuong Nam tower of Chu Van An street, Ho Chi Minh city. Dat Phuong Nam tower has 14 floors scale, 1 ground floor is built in modern standards, app the advanced...

 • Đường 1 chiều
 • Gần Siêu Thị
 • Hầm Để Xe
 • Tiếp Tân
 • Phòng Họp
 • Thang máy
 • Internet
 • Máy điều hòa
 • VP Hạng C
Mã tin : 59 Giá tiền 11 USD/m2 Chu Văn An
Binh Thanh District

RENT COST OF THE BUILDING

Office for lease in Pearl Plaza​, Dien Bien Phu street, Binh Thanh district
Pearl Plaza
Đường Điện Biên Phủ
Giá thuê: 18 USD/m2
Office for lease in Thanh Do Building, Binh Loi Street, Binh Thanh District
Thành Đô Building
Đường Bình Lợi
Giá thuê: 7 USD/m2
Office for lease in Win River View Office, Ung Van Khiem Street, Binh Thanh District
Win River View Office
Đường Ung Văn Khiêm
Giá thuê: 10 USD/m2
Office for lease in Q – Smart Tower, Phan Dang Luu Street, Binh Thanh District
Q – Smart Tower
Đường Phan Đăng Lưu
Giá thuê: 16 USD/m2
Office for lease in Thuy Loi 4 building, Nguyen Xi street, Binh Thanh district
Thuy Loi 4 Building
Đường Nguyễn Xí
Giá thuê: 8 USD/m2
Office for lease in Cavi building, Dinh Bo Linh street, Binh Thanh district
Cavi Building
Đường Đinh Bộ Lĩnh
Giá thuê: 12 USD/m2
Office for lease in 586 Building, Nguyen Thien Thuat Street, Binh Thanh District
586 Building
Đường Nguyễn Thiện Thuật
Giá thuê: 9 USD/m2
Office for lease in Cienco 585 building, D2 street, Binh Thanh district
Cienco 585 Building
Đường D2
Giá thuê: 12 USD/m2
Office for lease in GIC Building, Bach Dang Street, Binh Thanh District
GIC Building
Đường Bạch Đằng
Giá thuê: 10 USD/m2
Office for lease in Dat Phuong Nam Tower, Chu Van An street, Binh Thanh district
Dat Phuong Nam Tower
Đường Chu Văn An
Giá thuê: 11 USD/m2

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Ân

Mr. Ân

Mr. Ân

Mr. Ân

Hotline Ata Real
0902 326 080

ĐỐI TÁC ATAREAL

 • novaon
 • google.com