SERVICES INFORMATION

Read More

OutStanding: Office and Aparment

Read More
PT Building
PT Building
25 USD / USD/m2

PT Building

Price: 25 USD / USD/m2 Code: 306 Location: District 3 Property: Office for lease Form: For rent Date: 16-12-2015 View: 1750
Petro Viet Nam
Petro Viet Nam
26 USD / USD/m2

Petro Viet Nam

Price: 26 USD / USD/m2 Code: 296 Location: District 1 Property: Office for lease Form: For rent Date: 15-02-2016 View: 1754
Sở Công Thương Building
Sở Công Thương Building
15 USD / USD/m2

Sở Công Thương Building

Price: 15 USD / USD/m2 Code: 308 Location: District 1 Property: Office for lease Form: For rent Date: 15-02-2016 View: 1555
New Building
New Building
14 USD / USD/m2

New Building

Price: 14 USD / USD/m2 Code: 321 Location: District 1 Property: Office for lease Form: For rent Date: 15-02-2016 View: 1361
Copac Square
Copac Square
10 USD / USD/m2

Copac Square

Price: 10 USD / USD/m2 Code: 171 Location: District 4 Property: Office for lease Form: For rent Date: 28-04-2016 View: 1967
DG Office Building
DG Office Building
16 USD / USD/m2

DG Office Building

Price: 16 USD / USD/m2 Code: 298 Location: District 3 Property: Office for lease Form: For rent Date: 15-02-2016 View: 1577
Banner home
Hotline 0902 326 080

Business Staff

Real More
  • Nguyễn Hoàng Ân
  • Nhân viên 02
  • Phạm Nguyễn Kim Nhung
  • Nhân viên 04
  • Nguyễn Phan Mai Anh

Công Ty TNHH DV Bất Động Sản An Tâm - ATA real

Dịch vụ cho thuê văn phòng chuyên nghiệp tại TP. HCM

PARTNERS ATAREAL

google.com Read More